Archiwum

Wydania 2020

Wydania 2021

Wydania 2022


W Postępach Neonatologii publikowane są artykuły naukowe prezentujące najnowsze i najważniejsze doniesienia z wielu dziedzin neonatologii i pediatrii.
Stanowi ono swoistą platformę wiedzy i wymiany doświadczeń dla całego środowiska naukowego.

Czasopismo skierowane jest do lekarzy specjalistów neonatologów i pediatrów.
A także innych dziedzin powiązanych, takich jak: endokrynologia, laryngologia, genetyka, kardiologia, onkologia, hematologia, chirurgia, gastroenterologia.

Podobnie jak i na Świecie, również i w Polsce lata sześćdziesiąte XX wieku to początek intensywnej terapii noworodka. Wielu wybitnych neonatologów wywodzi się właśnie z anestezjologii i pediatrii.


Treści zawarte w Kwartalniku Postępy Neonatologii obejmują oryginalne artykuły naukowe opisujące wyniki projektów badawczych, dokumentujące postępowanie w szczególnych przypadkach klinicznych, a także artykuły przeglądowe opisujące aktualne postępy i stan wiedzy na podstawie piśmiennictwa światowego.

Autorami prac publikowanych w Postępach Neonatologii są badacze pochodzący z wiodących ośrodków klinicznych i akademickich. Do publikacji przyjmowane są prace w języku polskim i angielskim.