Archiwum wydarzeń

Archiwum wydarzeń


XIV edycja konferencji online
Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologó
w

Pierwsza sesja konferencji  ”Aktualności” została w całości poświęcona zakażeniom pneumokokowym pod kątem epidemiologii, diagnostyki i profilaktyki.

Podczas kolejnych bloków tematycznych bloków tematycznych został poruszony problem zakażeń wywoływanych przez Streptococcus -ścisły patogen człowieka.

Kolejna sesja dotyczyła natomiast wciąż aktualnego zagrożena zakażeniem legionellą z uwzględnieniem diagnostyki i monitoringu.

Spotkanie zamknęło posiedzenia naukowo-szkoleniowe dotyczące zakażeń układu pokarmowego- w szczególności tych wywoływanych przez Helicobacer pylori oraz Clostridioides difficile.

Największe zainteresowanie wśród uczestników wzbudziły prezentowane nowe możliwości diagnostyczne pozwalające na identyfikację i oznaczanie lekowrażliwości w zakażeniach krwi.

Rekordowa frekwencja 2521 zarejestrowanych uczestników potwierdziła, że przedstawione zagadnienia były interesujące, wymagały aktualizacji i omówienia.

SPONSORZY


III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Zakażenia w ginekologii, położnictwie, neonatologii i pediatrii.

Kierownikiem Naukowym wydarzenia był prof. dr hab. med. Krzysztof Czajkowski,
piastujący funkcję Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii.

Spotkanie odbyło się pod Patronatem Honorowym Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Certyfikacji konferencji udzieliła INFARMA oraz POLMED.

Tematami wiodącymi spotkania były diagnostyka zakażeń w ginekologii, pielęgnacja i leczenie ran w ginekologii i położnictwie, zakażenia ginekologiczne i uroginekologiczne oraz zakażenia wrodzone u noworodków.

Dużo pytań i emocji wzbudziła w szczególności problematyka zakażeń HPV w kontekście diagnostyki i profilaktyki oraz leczenia ran w ginekologii i położnictwie z uwzględnieniem nowatorskich rozwiązań. Podczas kolejnej sesji zostały omówione problemy dotyczące infekcji intymnych-etiologia, profilaktyka, leczenie.  Spotkanie zamykały wykłady poświęcone zakażeniom wrodzonym i zagrożeniom, jakie stanowią dla noworodka.

Dyskusje i liczne pytania z sali utwierdziły nas w przekonaniu, że nasze spotkania stanowią istotną interdyscyplinarną płaszczyznę wymiany wiedzy i doświadczeń, a ciągła edukacja środowiska ginekologiczno-położniczego oraz neonatologiczno-położniczego  odgrywa kluczową rolę w dostępie do nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych.


Światowy Dzień Gruźlicy 2024

Tegoroczna edycja Światowego Dnia Gruźlicy stanowiła znaczące forum ekspertów, decydentów politycznych i praktyków zaangażowanych w codzienną walkę z gruźlicą. Konferencja skupiła się na tematach związanych z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i Europie oraz przedstawiano osiągnięcia i wyzwania związane z reagowaniem na gruźlicę w kontekście migracji, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ukraińskich uchodźców.

Konferencja została zorganizowana we współpracy z Krajowym Biurem WHO w Polsce, we współpracy z Europejskim Regionalnym Biurem WHO, Polskim Towarzystwem Chorób Płuc oraz Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc.

Uczestnicy konferencji dzielili się swoimi doświadczeniami związanych z realizacją projektów pilotażowych dotyczących gruźlicy, ze szczególnym naciskiem na wprowadzanie w Polsce nowego modelu leczenia i opieki nad chorymi na gruźlicę lekooporną. Dyskusje skupiały się na identyfikacji najlepszych praktyk, integracji usług opieki zdrowotnej oraz zapewnieniu powszechnego dostępu do skutecznych terapii dla wszystkich pacjentów.

Konferencja stanowiła nie tylko platformę wymiany wiedzy i doświadczeń, lecz także okazję do opracowania konkretnych projektów mających na celu poprawę skuteczności działań zapobiegawczych, diagnostycznych i terapeutycznych w walce z gruźlicą, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Ważnym elementem konferencji był także segment tematyczny sponsorowany ,,Nowości w diagnostyce mikrobiologicznej”, podczas którego poruszane były nowoczesne rozwiązana w diagnostyce gruźlicy.


II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Zakażenia w ginekologii, położnictwie, neonatologii i pediatrii

Kierownikiem Naukowym wydarzenia był prof. dr hab. med. Krzysztof Czajkowski, piastujący funkcję Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii.

Spotkanie odbyło się pod Patronatem Honorowym Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa.

Certyfikacji konferencji udzieliła INFARMA oraz POLMED.

Tematami wiodącymi spotkania była m.in. antybiotykoterapia w leczeniu chorób przenoszonych drogą płciową oraz w szeroko pojętej ginekologii i położnictwie.

Dużo pytań i emisji wzbudziła w szczególności tematyka leczenia rany pooperacyjnej. Podczas kolejnego bloku tematycznego zostały omówione problemy diagnostyczne związane z zakażeniami odmatczynymi, z naciskiem na HCV i GBS. Kolejna sesja poświęcona została profilaktyce RSV u niemowląt oraz roli szczepień HPV w profilaktyce raka szyjki macicy.

Wysoka frekwencja i liczne pytania z sali utwierdziły nas w przekonaniu, że podejmowana tematyka jest niezwykle ważna i budzi wciąż wiele kontrowersji.  A ciągła edukacja środowiska ginekologiczno-położniczego , wymiana wiedzy , informacji i doświadczeń, odgrywa  kluczową rolę w dostępie do nowych rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych.


XIII edycja konferencji online
Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologó
w

Pierwsza sesja konferencji – „Aktualności” została w całości poświęcona pandemii Covid-19. Podczas niej zostały omówione nowo pojawiające się warianty koronawirusa oraz zagrożenia, jakie ze sobą niosą.

Podsumowana została również trzyletnia walka z Covidem-19-co już wiemy, czego się jeszcze obawiamy.

Podczas pozostałych bloków tematycznych został poruszony problem sepsy i wstrząsu septycznego w kontekście szybkiej i skutecznej diagnostyki.

Spotkanie zamknęła sesja „Profilaktyka zakażeń”,w której głównym tematem rozważań były zakażenia układu oddechowego i nowoczesne metody ich diagnozowania oraz profilaktyka grypy w grupach ryzyka.

Wysoka frekwencja oraz pytania, jakie padały od uczestników utwierdziły nas w przekonaniu, że zaproponowane zagadnienia są ciągle aktualne i wciąż budzą wiele niepewności.


XII edycja konferencji online
Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologó
w

Począwszy od tej edycji pierwsza z sesji będzie poświęcona aktualnym problemom epidemiologiczym, mikrobiologicznym czy diagnostycznym, w przypadku XII Konferencji była to Legionella.

Pozostałe bloki tematyczne zostały poświęcone aktualnej antybiotykoterapii, z uwzględnieniem problemów postpandemicznych, powracającym zagrożeniom, jakie niesie ze sobą odra i krztusiec oraz wciąż aktualnemu problemowi związanemu z zakażeniami polio.

Wysoka frekwencja oraz pytania, jakie padały od uczestników utwierdziły nas w przekonaniu, że zaproponowane zagadnienia są ciągle interesujące, a zarazem budzą wiele niepewności i wątpliwości.


XI edycja konferencji online
Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów

Wrześniowa konferencja została poświęcona pamięci zmarłej Prof. dr hab. n. med. Gayane Martirosian. Wykład inauguracyjny ku czci Pani Profesor wygłosiła Prof. dr hab. n. med. Alicja Ekiel, wspominając osiągniĘcia naukowe Pani Profesor, jak również przybliżając nam Jej sylwetkę jako wyjątkowego człowieka.

W części merytorycznej spotkania omawiamy był problem, jaki niesie ze sobą diagnostyka i terapia zakażeń Clostridioides difficile, wciąż nasilające się zjawisko lekooporności oraz mykoplazmy i zakażenia wirusowe w najmłodszych grupach wiekowych.

Najwięcej emocji i pytań wśród uczestników wzbudziła lekooporność. Frekwencja na wysokim poziomie potwierdziła, że przedstawione zagadnienia były interesujące i wymagały omówienia.


X edycja konferencji online
Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów

X edycja naszej serii konferencji online odnotowała w szczytowym momencie aż ponad 2000 uczestników!
Jesteśmy ogromnie wdzięczni za tak wysoką frekwencję i stale rosnące grono ekspertów przez cały cykl naszych Ogólnopolskich Spotkań Mikrobiologów i Epidemiologów.

X konferencja z cyklu Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów została otwarta sesją Mykologia – diagnostyka i leczenie zakażeń grzybiczych, w ramach której zostały omówione problemy diagnostyczne, terapeutyczne oraz specyfika zakażeń grzybiczych u pacjentów po przeszczepieniach.

Kolejnym poruszanym tematem było Clostridioides difficile i aktualne wytyczne dotyczące leczenia oraz skutecznych metod diagnostycznych. Spotkanie zostało zakończone panelem tematycznym poświęconym ospie wietrznej ze zwróceniem szczególnej uwagi na powikłania po zachorowaniu.

Frekwencja osiągnęła rekordowe wyniki 2112 uczestników.


IX edycja konferencji online
Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów

IX konferencja OSME w całości została poświęcone sepsie.

W poszczególnych sesjach zostały przestawione najnowsze rekomendacje, możliwości nowoczesnej diagnostyki oraz wytyczne postępowania w leczeniu sepsy.

Spotkanie uświetniło grono wybitnych wykładowców mi.in. Prof. dr hab. Andrzej Kubler, Prof. dr hab. Anna Skoczyńska, Dr n. med. Ryszard Konior. Uczestnicy jak zwykle dopisali, a temat spotkania okazał się niezwykle interesujący, o czym świadczyły dyskusje i pytania zadawane wykładowcom na chacie


XVIII Regionalne Forum Medycyny Zakażeń

Konferencja była organizowana we współpracy z Zakładem Mikrobiologii Collegium Medicum UJ w Krakowie, Polskim Towarzystwem Zakażeń Szpitalnych, Zakładem Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej UM w Białymstoku.


XXIX ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW


XV Jubileuszowy Zjazd Centrum Nauki o Laktacji


Rola higieny rąk w profilaktyce zakażeń szpitalnych.

6 marca 2022 roku w NYX Hotel Warsaw odbyło się spotkanie eksperckie poświęcone higienie rąk.

W wydarzeniu wzięły udział konsultantki w dziedzinie epidemiologii oraz przedstawicieli szpitali.

Gościem specjalnym wydarzenia była Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat – Krajowy Konsultant w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.


VI edycja konferencji online Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów

Konferencja online dedykowana mikrobiologom, epidemiologom i zakaźnikom


Statystyki

Za nami już VI edycji naszej konferencji online
Ogólnopolskie Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów

Spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów, które uważamy za ogromny sukces!
Nie tylko dzięki wielu wartościowym wykładom, dyskusjom i rzetelnej wiedzy prelegentów, ale także dzięki naszym uczestnikom.


W I edycji łączna liczba uczestników wyniosła 914, a przy kolejnej aż 1030!
W III edycji uczestniczyło w szczytowym momencie 1152 lekarzy i diagnostów!

W IV czerwcowej edycji uczestniczyło 850 osób, z czego po zakończeniu konferencji, w kolejnych dniach nasze materiały edukacyjne osiągnęły 1850 odsłon!


Pozostajemy otwarci przy organizowaniu konferencji  z różnych dziedzin medycznych. Jesteśmy także do dyspozycji w zakresie organizowania webinarów również na wyłączność dla firm.