Konferencje

Nadchodzące wydarzenia


II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Zakażenia w ginekologii, położnictwie, neonatologii i pediatrii.

W imieniu Kierownika Naukowego Konferencji – prof. dr hab. med. Krzysztofa Czajkowskiego,
Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii, serdecznie zapraszamy do udziału
w II Konferencji Naukowo-Szkoleniowym
„Zakażenia w ginekologii, położnictwie, neonatologii i pediatrii”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 9 marca 2024 r. w godz. 10.00-15.00 w Instytucie Biocybernetyki
i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Księcia Trojdena 4.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia na konferencję,
z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem i ograniczoną liczbę miejsc.
Brak potwierdzenia udziału w konferencji będzie jednoznaczny z brakiem obecności.
Prosimy o przysyłanie odpowiedzi do 20.02.2024 r. na adres e-mailowy: biuro@medicare.waw.pl

Diagnostom laboratoryjnym za udział w sympozjum przysługują 4 punkty edukacyjne.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2023 w sprawie ciągłego szkolenia diagnostów laboratoryjnych (Dz.U.2023 r, poz. 2125).
Lekarzom za udział w sympozjum przysługują 4 punkty edukacyjne.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.2017, POZ.103).


Konferencja naukowa online
Ogólnopolskie spotkania Mikrobiologów i Epidemiologów

Komitet organizacyjny

Punkty edukacyjne

  • Uczestnikom za udział w Konferencji przysługują 4 pkt. edukacyjne diagnostom oraz 3 pkt edukacyjne lekarzom

Patronaty honorowe

  • Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

Wydarzenie certyfikowane przez:

Sponsorzy konferencji