O nas_old

Zespół MediCare

Jesteśmy od ponad 20 lat związani z rynkiem wydawniczym w Polsce.

Współpracujemy z wybitnymi polskimi naukowcami, autorytetami w różnych dziedzinach medycyny. Wchodzą oni w skład Rad Naukowych przy realizowaniu projektów wydawniczych oraz konferencyjnych.

Jesteśmy zwolennikami filozofii patrzenia w przyszłość, staramy się wyprzedzać
potrzeby naszych klientów, oferując rozwiązania „skrojone na miarę”
i dedykowane określonym zapotrzebowaniom.

Jakość i efektywność naszego działania nie ograniczają się jedynie do produktu finalnego, stanowią też nierozerwalne składowe relacji z klientem.
Na każdym etapie działamy uczciwie i rzetelnie,
by nie zawieść zaufania i oczekiwań naszych partnerów biznesowych.