Czasopisma

Postępy Neonatologii w najświeższej ocenie zostały wprowadzone na listę ministerialną punktowanych czasopism naukowych i otrzymały 20 pkt ministerialnych w dziedzinie nauki medyczne.Postępy Neonatologii to oficjalne pismo Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.
Nad wysokim poziomem naukowym czasopisma czuwa redaktor naczelny prof. Jerzy Szczapa.


To recenzowany periodyk informujący o ważnych zagadnieniach medycznych, stanowiący forum dyskusji naukowej a także dający możliwość publikacji prac oryginalnych, poglądowych, kazuistycznych oraz listy do redakcji.


W Postępach Neonatologii publikowane są artykuły naukowe prezentujące najnowsze i najważniejsze doniesienia z wielu dziedzin neonatologii i pediatrii.
Stanowi ono swoistą platformę wiedzy i wymiany doświadczeń dla całego środowiska naukowego.

Czasopismo skierowane jest do lekarzy specjalistów neonatologów i pediatrów.
A także innych dziedzin powiązanych, takich jak: endokrynologia, laryngologia, genetyka, kardiologia, onkologia, hematologia, chirurgia, gastroenterologia.

Podobnie jak i na Świecie, również i w Polsce lata sześćdziesiąte XX wieku to początek intensywnej terapii noworodka. Wielu wybitnych neonatologów wywodzi się właśnie z anestezjologii i pediatrii.


Autorami prac publikowanych w Postępach Neonatologii są badacze pochodzący
z wiodących ośrodków klinicznych i akademickich.
Do publikacji przyjmowane są prace w języku polskim i angielskim.

Nakład czasopisma wynosi 3000 egzemplarzy.
Dostarczamy je lekarzom, neonatologom i pediatrom oraz pielęgniarkom neonatologicznym i pediatrycznym. Numery dystrybuowane są również na targach medycznych, podczas konferencji i sympozjów naukowych.